2.3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAżY W PODZIALE NA SEGMENTY

2019
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Pozostałe segmenty
Uzgodnienie do danych skonsolidowanych*
Razem
Przychody ze sprzedaży gazu,
 w tym:
  3 183
  30 008
  -  
  -  
  -  
  (2 695)
  30 496
        Gaz wysokometanowy
  1 929
  28 455
  -  
  -  
  -  
  (2 099)
  28 285
        Gaz zaazotowany
  1 157
  879
  -  
  -  
  -  
  (589)
  1 447
        Gaz LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji
  31
  60
  -  
  -  
  -  
  (8)
  83
        Gaz CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.
  -  
  44
  -  
  -  
  -  
  1
  45
        Gaz propan butan
  66
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  66
        Korekta sprzedaży gazu z tytułu transakcji  zabezpieczających
  -  
  570
  -  
  -  
  -  
  -  
  570
Przychody ze sprzedaży pozostałe,
w tym:
  2 639
  3 242
  4 587
  2 565
  500
  (2 006)
  11 527
        Dystrybucja gazu i ciepła
  -  
  -  
  4 208
  75
  -  
  (40)
  4 243
        Ropa naftowa łącznie z gazoliną
  2 017
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  2 017
        Gaz NGL
  95
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  95
        Sprzedaż ciepła
  -  
  -  
  1
  1 330
  -  
  -  
  1 331
        Sprzedaż energii elektrycznej
  -  
  2 488
  -  
  997
  -  
  (1 027)
  2 458
        Przychody ze sprzedaży usług:
 
 
 
 
 
 
 
                - wiertniczo-serwisowych
  133
  -  
  -  
  -  
  -  
  (4)
  129
                - geofizyczno-geologicznych
  144
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  144
                - budowlano-montażowych
  46
  2
  -  
  -  
  96
  (71)
  73
                - opłaty przyłączeniowej
  -  
  -  
  208
  -  
  -  
  -  
  208
                - pozostałych
  26
  222
  28
  36
  377
  (280)
  409
        Inne
  178
  530
  142
  127
  27
  (584)
  420
Przychody ogółem
  5 822
  33 250
  4 587
  2 565
  500
  (4 701)
  42 023

*Eliminacje i korekty konsolidacyjne

   

2018
Poszukiwanie i wydobycie
Obrót i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Pozostałe segmenty
Uzgodnienie do danych skonsolidowanych*
Razem
Przychody ze sprzedaży gazu,
w tym:
  4 648
  29 220
  -  
  -  
  -  
  (4 240)
  29 628
        Gaz wysokometanowy
  3 106
  28 611
  -  
  -  
  -  
  (3 379)
  28 338
        Gaz zaazotowany
  1 430
  892
  -  
  -  
  -  
  (854)
  1 468
        Gaz LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji
  38
  60
  -  
  -  
  -  
  (7)
  91
        Gaz CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.
  -  
  35
  -  
  -  
  -  
  -  
  35
        Gaz propan butan
  74
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  74
        Korekta sprzedaży gazu z tytułu transakcji  zabezpieczających
  -  
  (378)
  -  
  -  
  -  
  -  
  (378)
Przychody ze sprzedaży pozostałe,
w tym:
  3 023
  2 484
  4 927
  2 387
  503
  (1 718)
  11 606
        Dystrybucja gazu i ciepła
  -  
  -  
  4 414
  74
  -  
  (21)
  4 467
        Ropa naftowa łącznie z gazoliną
  2 426
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  2 426
        Gaz NGL
  128
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  128
        Sprzedaż ciepła
  -  
  -  
  1
  1 322
  -  
  -  
  1 323
        Sprzedaż energii elektrycznej
  -  
  2 010
  -  
  802
  -  
  (847)
  1 965
        Przychody ze sprzedaży usług:
 
 
 
 
 
 
 
                - wiertniczo-serwisowych
  172
  -  
  -  
  -  
  -  
  (12)
  160
                - geofizyczno-geologicznych
  103
  -  
  -  
  -  
  -  
  (1)
  102
                - budowlano-montażowych
  58
  -  
  -  
  -  
  140
  (52)
  146
                - opłaty przyłączeniowej
  -  
  -  
  171
  -  
  -  
  -  
  171
                - pozostałych
  31
  269
  33
  32
  339
  (294)
  410
        Inne
  105
  205
  308
  157
  24
  (491)
  308
Przychody ogółem
  7 671
  31 704
  4 927
  2 387
  503
  (5 958)
  41 234

*Eliminacje i korekty konsolidacyjne