KOMENTARZ PREZESA ZARZąDU

Specjalizujemy się w paliwach gazowych, ale nie chcemy ograniczać się tylko do gazu ziemnego. Zamierzamy rozwijać nasze kompetencje także w paliwach alternatywnych, takich jak biometan i wodór. Szczególnie że unijna polityka Zielonego Ładu wskazuje, iż w ciągu najbliższych 30 lat do roku 2050 cała Europa powinna osiągnąć neutralność klimatyczną. To oznacza, że gaz ziemny trzeba będzie zastąpić „zielonym” gazem, jakim właśnie jest biometan czy zielony wodór, wytwarzany za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Polityka klimatyczna jest dla PGNiG szansą na rozwój i odegranie pozycji wiodącej w procesie dekarbonizacji całej polskiej gospodarki. Dlatego obecnie intensywnie pracujemy nad szczegółową aktualizacją naszej strategii dla całej Grupy Kapitałowej, żeby opracować szczegółowy plan działania.

Kluczowe dla nas jest rozszerzenie naszego portfolio produktów. Przykładowo potencjał biometanu w Polsce szacujemy na 7-8 mld m³. Planujemy zagospodarowanie połowy tej wielkości w perspektywie dziesięciu lat. Oznaczałoby to, że dodatkowo mniej więcej 20 proc. naszych potrzeb moglibyśmy pokrywać naszym biogazem, zamiast sprowadzać gaz ziemny z zagranicy. Zakładamy, że w całym kraju będzie potrzebnych 1500-2000 biometanowni, tzn. prawie w każdej gminie będzie mógł funkcjonować taki zakład przemysłowy. W przyszłości może to być istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Naszym celem strategicznym będzie zbudowanie i rozwój silnego segmentu OZE w Grupie PGNiG, opartego o fotowoltaikę i farmy wiatrowe, ponadto wykorzystanie potencjału biometanu, a także produkcja i sprzedaż wodoru.

Na zbudowanie segmentu OZE w ciągu najbliższych kilku lat, poza horyzontem roku 2022, PGNiG zamierza przeznaczyć nawet do 4 mld zł. Docelowo, pomoże to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce. Postrzegamy OZE jako stabilizator wyników finansowych. Odnawialne źródła energii nie wykazują wrażliwości na wahania cen węglowodorów, pod których silnym wpływem znajdują się takie nasze segmenty działalności Grupy jak Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie.

Chcemy być także integratorem i konsolidatorem branży ciepłowniczej. Już teraz, poprzez PGNiG TERMIKA, jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą Grupą, ale dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych. Obecnie rynek ciepłownictwa opiera się w dużej mierze na węglu. Natomiast wspomniana Polityka klimatyczna UE spowoduje, że w najbliższych latach będzie następowała silna transformacja całego rynku. Nasza specyfika – firmy działającej na rynku gazu – może znacznie pomóc w tym procesie. Uważamy, że gaz będzie paliwem, które pozwoli na transformację całej gospodarki. Oznacza to, że w najbliższych latach większość ciepłowni i elektrociepłowni będzie przechodzić na zasilanie gazem. Stąd obecne nasze zainteresowanie akwizycjami na tym rynku.