PODSTAWOWE INFORMACJE

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-45 
 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG SA) ma siedzibę przy ul. Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie. Jest Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej PGNiG (Grupa PGNiG). Akcje PGNiG notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od września 2005 r. Większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych Spółek notowanych na GPW. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki Grupy, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, jak również produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Grupa PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego podejmuje niezbędne działania, które mają zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe.

Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz Terminal LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG posiada oddziały i zagraniczne przedstawicielstwa firmy w Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, Belgii, na Białorusi i Ukrainie oraz udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. PGNiG jest również jedynym właścicielem Spółki PGNiG Upstream Norway (PUN), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim oraz PGNiG Supply & Trading zajmującej się handlem gazem za granicą do odbiorców hurtowych. Co więcej, PSTPGNiG Supply & Trading prowadzi działalność handlową na światowym rynku LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji poprzez oddział w Londynie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa PGNiG składała się z 35 podmiotów gospodarczych, w tym:

  • PGNiG jako podmiot dominujący,
  • 32 spółki zależne o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz 2 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w tym:
    • 19 podmiotów bezpośrednio zależnych od PGNiG,
    • 15 podmiotów pośrednio zależnych od PGNiG.
Wykaz spółek zależnych Grupy PGNiG według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wykaz spółek zależnych Grupy PGNiG według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Lp.
Nazwa Spółki
Kapitał zakładowy
[w zł, o ile nie podano inaczej]
Udział kapitałowy PGNiG
[w zł, o ile nie podano inaczej]
% kapitału PGNiG (bezpośrednio)
% kapitału Grupy PGNiG (bezpośrednio i pośrednio)
Spółki zależne – I stopnia
1
PGNiG GAZOPROJEKT SA
4 000 000
3 749 000
94%
94%
2
EXALO Drilling SA
981 500 000
981 500 000
100%
100%
3
GEOFIZYKA Kraków SA, w likwidacji
64 400 000
64 400 000
100%
100%
4
GEOFIZYKA Toruń SA
75 240 000
75 240 000
100%
100%
5
Geovita SA
113 407 782
113 407 782
100%
100%
6
Gas Storage Poland Sp. z o.o.
15 290 000
15 290 000
100%
100%
7
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
625 307 815
625 307 815
100%
100%
8
PGNiG Serwis Sp. z o.o.
9 995 000
9 995 000
100%
100%
9
PGNiG Technologie SA
272 727 240
272 227 240
100%
100%
10
PGNiG TERMIKA SA
1 740 324 950
1 740 324 950
100%
100%
11
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
10 488 917 050
10 488 917 050
100%
100%
12
PGNiG Supply & Trading GmbH
10 000 000 EUR
10 000 000 EUR
100%
100%
13
PGNiG Upstream Norway AS
1 100 000 000 NOK
1 100 000 000 NOK
100%
100%
14
PGNiG Upstream North Africa B.V.
20 000 EUR
20 000 EUR
100%
100%
15
GAS - TRADING SA
2 975 000
1 291 350
43,41%
79,58%2)
16
PGNiG Ventures Sp. z o.o.
1 240 000
1 240 000
100%
100%
17
PGNiG SPV 6 Sp. z o.o.
51 381 000
51 381 000
100%
100%
18
PGNiG SPV 7 Sp. z o.o.
250 000
250 000
100%
100%
19
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
40 000 000
40 000 000
100%
100%
Spółki zależne – II stopnia
20
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
370 836 300
370 836 300
-
100%9)
21
GAZ Sp. z o.o.
300 000
300 000
-
100%3)
22
PSG Inwestycje Sp. z o.o.
81 131 000
81 131 000
-
100%3)
23
Oil Tech International F.Z.E.
20 000 USD
20 000 USD
-
100%4)
24
EXALO DRILLING UKRAINE LLC
20 000 EUR
20 000 EUR
-
100%4)
25
PSTPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH
1 000 000 EUR
1 000 000 EUR
-
100%5)
26
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.
3 000 000
2 565 350
-
85,51%6)
27
CIFL Sp. z o.o.
1 360 000
1 360 000
-
100%7)
28
Gas-Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
6 670 627
5 257 524
-
78,82%8)
29
PGNiG Serwis Doradztwo Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
5 000
5 000
 
100%1)
30
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.
13 550 000
13 550 000
 
100%9)
31
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
1 806 500
1 806 500
-
100%4)
32
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie
20 000 000
20 000 000
100%
100%12)
Spółki zależne – III stopnia
33
XOOL GmbH
500 000 EUR
500 000 EUR
-
100%10)
34
"SEJ-Serwis" Sp. z o.o.
200 000
200 000
-
100%11)

1) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę PGNiG Serwis Sp. z o.o.
2) Udział bezpośredni PGNiG SA w spółce wynosi 43,41%, udział pośredni poprzez spółkę PGNiG SPV 6 Sp. z o.o. wynosi 36,17%.
3) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę EXALO Drilling S.A.
5) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę PGNiG Supply & Trading GmbH.
6) Udział pośredni PGNiG SA poprzez spółkę Gas Storage Poland Sp. z o.o.
7) Udział pośredni PGNiG SA w spółce wynosi 100%: 99,98% przez spółkę PGNiG SPV 6 Sp. z o.o. oraz 0,02% przez spółkę PGNiG Ventures Sp. z o.o.
8) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę GAS TRADING S.A.
9) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A.
10) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę PGNiG Supply & Trading GmbH oraz przez spółkę PSTPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH.
11) Udział pośredni PGNiG SA przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A. oraz przez spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (100%).
12) Udział pośredni PGNiG SA przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.