DANE OPERACYJNE

Pobierz XLS

2019
2018
2017
2016
2015
Wydobycie - Gaz wysokometanowy [mln m³]
1 819 1 834 1 863 1 918 2 027
Wydobycie - Gaz zaazotowany [mln m³]
2 671 2 712 2 674 2 540 2 564
Wydobycie - Razem gaz ziemny [mln m³]
4 489 4 546 4 537 4 458 4 591
Wydobycie - Ropa naftowa, kondensat i NGL [tys. t]
1 216 1 345 1 257 1 318 1 428
Wydobycie - Razem gaz ziemny, ropa naftowa, kondensat i NGL [mln boe]
38 40 39 39 41
Wydobycie - Gaz propan-butan [tys t.]
39 39 38 37 35
Wydobycie - Siarka [tys. t]
49 46 43 43 41
Wydobycie - LNG [tys. t]
20 21 22 26 25
Wydobycie - Hel [mln m³]
2,9 3,1 3,1 2,8 2,8
Zasoby - Gaz ziemny - Polska [mln boe]
557 548 538 498 500
Zasoby - Gaz ziemny - Norwegia [mln boe]
103 87 45 43 49
Zasoby - Gaz ziemny - Pakistan [mln boe]
45 49 49 55 55
Zasoby - gaz ziemny - Razem
705 684 632 596 604
Zasoby - Ropa naftowa, kondensat i NGL - Polska [mln boe]
113 119 124 128 130
Zasoby - Ropa naftowa, kondensat i NGL - Norwegia [mln boe]
66 55 39 35 38
Zasoby - Ropa naftowa, kondensat i NGL - Razem [mln boe]
179 174 163 163 168
Wolumen sprzedaży - Gaz ziemny [mln m³]
30 654 29 044 26 787 24 266 22 948
Wolumen sprzedaży - Ropa naftowa, kondensat i NGL [tys. t]
1 210 1 410 1 270 1 347 1 391
Źródła pozyskania gazu - Wydobycie krajowe [mln m³]
3 816 3 808 3 839 3 882 3 967
Źródła pozyskania gazu - Import z kierunku wschodniego [mln m³]
8 946 9 038 9 656 10 248 8 155
Źródła pozyskania gazu - Import z kierunku zachodniego [mln m³]
2 032 1 422 2 229 301 1 169
Źródła pozyskania gazu - Import z kierunku południowego [mln m³]
447 356 114 5 6
Źródła pozyskania gazu - Import łącznie [mln m³]
14 851 13 529 13 714 11 527 9 330
Źródła pozyskania gazu - LNG [mln m³]
3 425 2 713 1 715 974 -
Źródła pozyskania gazu - Łącznie [mln m³]
18 667 17 337 17 553 15 409 13 297
Segment Poszukiwanie i Wydobycie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
5 822 7 671 6 118 5 289 4 855
Segment Poszukiwanie i Wydobycie - EBITDA [mln zł]
3 360 5 019 3 865 2 206 2 426
Segment Obrót i Magazynowanie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
33 250 31 704 26 540 28 180 31 742
Segment Obrót i Magazynowanie - EBITDA [mln zł]
-470 -848 -435 614 623
Segment Dystrybucja - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
4 587 4 927 4 937 4 915 4 585
Segment Dystrybucja - EBITDA [mln zł]
1 995 2 385 2 493 2 559 2 339
Segment Wytwarzanie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
2 565 2 387 2 251 2 195 1 887
Segment Wytwarzanie - EBITDA [mln zł]
856 788 843 759 679
Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym - Gaz wysokometanowy [mln m³]
9 976 9 918 9 797 9 301 8 646
Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym - Gaz zaazotowany [mln m³]
1048 971 989 836 643
Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym - Gaz koksowniczy [mln m³]
507 858 859 721 534
Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym - Gaz propan-butan powietrze i propan-butan rozprężony [mln m³]
- - - - -
Długość sieci własnych bez przyłączy [tys. km]
139 136 133,3 128,5 126,4
Długość sieci własnych z przyłączami [tys.km]
191 186 183 180 177
Liczba odbiorców gazu [mln]
7 7 7 6,9 6,9
Struktura klientów Grupy PGNiG wg wolumenu odbieranego gazu
Odbiorcy domowi [mld m³]
4,15 4,11 4,06 3,91 3,65
Pozostali odbiorcy przemysłowi [mld m³]
2,37 3,1 3,06 2,39 2,83
Handel, usługi, hurt [mld m³]
2,69 1,79 1,93 1,61 1,66
Zakłady azotowe [mld m³]
2,32 2,38 2,48 1,92 1,84
Elektrownie i ciepłownie [mld m³]
2,46 2,37 1,84 1,29 1,08
Rafinerie i petrochemia [mld m³]
2,03 2,12 1,98 1,1 1,23
Klienci PST [mld m³]
5,03 3,93 2,19 2,51 2,27
Towarowa Giełda Energii [mld m³]
9,06 8,8 8,51 9,14 8,33
Eksport [mld m³]
0,54 0,45 0,73 0,37 -