ZIELONY ZWROT PGNiG

   
 

 

W Grupie PGNiG trwają prace nad aktualizacją obecnej Strategii, które mają zakończyć się do końca 2020 r. Jednym z tematów, jakie będzie uwzględniać aktualizacja, są kwestie zmian w polityce klimatycznej na poziomie kraju i Unii Europejskiej, realizowanej w ramach zapisów „Europejskiego Zielonego Ładu”. 

W perspektywie kilku lat Grupa PGNiG chce dużą część przychodów i zysków wypracowywać na rozwiązaniach i technologiach, które będą spełniać wymogi neutralności klimatycznej. W tym kontekście koncern analizuje, a nawet już prowadzi projekty biogazowe, wodorowe i fotowoltaiczne. Rozważane są też inwestycje w energetykę wiatrową. Wśród głównych priorytetów działań Zarządu PGNiG jest wzrost wartości całej Grupy, co zostanie także odzwierciedlone w powstającym obecnie dokumencie strategicznym.

Jest to jednakże nadal aktualizacja bieżącej Strategii, gdyż znaczna część obecnych celów i kierunków działalności Grupy PGNiG pozostaje aktualna. W dalszym ciągu Grupa będzie działać w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i dywersyfikacji dostaw gazu. Nadal będzie budować zaufanie wśród swoich klientów jako rzetelny dostawca gazu. Spośród nowych kierunków, jakie zostaną obrane, jednym z ważniejszych będą Odnawialne Źródła Energii. Grupa PGNiG chce być bardziej obecna w sektorze OZE, a Strategia określi zakres i sposób jej działalności w tym obszarze. Ponadto w większym stopniu ma być obecna w sektorze ciepłownictwa. Chce odegrać rolę integratora tego sektora. Nie bez wpływu na aktualizację będą miały obecne megatrendy. Jednym z pośrednich efektów pandemii koronawirusa jest przyspieszenie procesów digitalizacji gospodarki.

Publikacja nowej, zaktualizowanej Strategii jest planowana do końca 2020 r. Za wcześnie jeszcze na jasną deklarację w kwestii perspektywy czasowej, jaką obejmie nowy dokument. Będzie to pochodna obecnie prowadzonych prac nad aktualizacją strategii. Niemniej na pewno odniesie się do długofalowych wyzwań wskazanych w dokumentach strategicznych na poziomie kraju oraz całej Unii Europejskiej.