OPIS SEGMENTU

Podstawową działalnością segmentu Wytwarzania jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, dystrybucja ciepła oraz realizacja dużych przedsięwzięć elektroenergetycznych ukierunkowanych głównie na wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa. Centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG w tym zakresie jest Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA, do której należą: PGNiG TERMIKA (wraz ze spółkami zależnymi) i PGNiG TERMIKA EP (wraz ze spółkami zależnymi).