KLUCZOWE LICZBY

GRI 102-7
 

Grupa Kapitałowa PGNiG w 2019 r.:

 

42,0 mld zł

Przychody ze sprzedaży (41,2 mld zł w 2018 r.)

5,5 mld zł

EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (7,1 mld zł w 2018 r.)

2,4 mld zł

EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny. (4,4 mld zł w 2018 r.)

1,4 mld zł

Zysk netto (3,2 mld zł w 2018 r.)

121

Projekty innowacyjne w fazie realizacji (132 w 2018 r.)

24 786

Liczba pracowników (24 874 w 2018 r.)

95%

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy (96% w 2018 r.)

PGNiG na GPW: 

 

7

Jedna z największych spółek na GPW (3 w 2018 r.)

25 mld zł

Kapitalizacja rynkowa (40 mld zł w 2018 r.)

3,6%

ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. (8,8% w 2018 r) 

2,3%

ROA(ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów ogółem, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu aktywów ogółem. (6,0% w 2018 r.)

5,22

EV/EBITDA(Wartość Przedsiębiorstwa/EBITDA, ang. Enterpirses Value/ EBITDA) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz sumy wartości kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa oraz zadłużenia netto w relacji do  zysku operacyjny i amortyzacji. (5,58 w 2018 r.) 

27,6 mln zł

Średnia dzienna wartość obrotu (24,2 mln zł w 2018 r.)

18,25

P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. (12,44 w 2018 r.)

0,66

P/BV(Cena/Wartość Księgowa, ang. price/book value ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do księgowej ceny akcji. (1,09 w 2018 r.)

Poszukiwanie i Wydobycie:

 

1,2 mln ton

Wydobycie ropy naftowej, kondensatu i NGL (1,3 mln ton w 2018 r.)

4,5 mld m3

Wydobycie gazu ziemnego (4,5 mld m3 w 2018 r.) 

54

Liczba kopalń ropy i gazu w Polsce (54 w 2018 r.)

190

Liczba krajowych koncesji wydobywczych (203 w 2018 r.) 

26

Liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (21 w 2018 r.)

47

Liczba krajowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż (47 w 2018 r.)

61%

Udział segmentu w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy PGNiG (71% w 2018 r.)

884 mln boe

Zasoby gazu i ropy naftowej (858 mln boe w 2018 r.)

Obrót i Magazynowanie: 

 

30,7 mld m3

Wolumen sprzedaży gazu (29 mld m3 w 2018 r.)

14,9 mld m3

Wolumen importu gazu (13,5 mld m3 w 2018 r.)

3 mld m3

Pojemność magazynów (3 mld m3 w 2018 r.)

 Dystrybucja:

7,1 mln

Klientów (7 mln w 2018 r.)

1595

Liczba zgazyfikowanych gmin (1510 w 2018 r.)

11,5 mld m3

Wolumen dystrybucji (11,7 mld m3 w 2018 r)

191 tys. km

Długość sieci dystrybucyjnej (186 tys km w 2018 r.)

 Wytwarzanie:

 

39,3 PJ

Produkcja ciepła (40,7 PJ w 2018 r.)

1,2 GW

Moc elektryczna (1,2 GW w 2018 r.)

5,1 GW

Moc cieplna (5,3 GW w 2018 r.)

3,9 TWh

Produkcja energii elektrycznej (4,0 TWh w 2018 r.)

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale