SEGMENT W LICZBACH

Wybrane dane finansowe

** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018 

Wolumeny sprzedaży poza Grupę Kapitałową PGNiG ciepła (w TJ) i energii elektrycznej (w GWh)

 

Dane w postaci tabelarycznej

Wolumeny sprzedaży poza Grupę PGNiG ciepła (w TJ) i energii elektrycznej (w GWh)

w TJ

2019
2018
2017
2016
2015
Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji
39 263
40 659
42 611
39 527
36 209
 w PGNiG TERMIKA
36 880
38 290
40 037
38 780
36 209
 w PGNiG TERMIKA EP*
2 383
2 369
2 574
747
-

w GWh

 

 

 

 

 

Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji
3 948
3 974
3 882
3 604
3 487
 w PGNiG TERMIKA
3 493
3 535
3 593
3 466
3 487
w PGNiG TERMIKA EP*
455
439
289
138
-

* Dane za 2016 r. dotyczą wolumenów sprzedaży wytworzonych przez PEC i SEJ. Od 2017 r. dane dotyczą PGNiG TERMIKA EP (w skład której wchodzą PEC i SEJ).

Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału
Jednostka wytwórcza
Ciepło [MW]
Energia Elektryczna [MW]
Energia Chłodnicza [MW]
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h]
PGNiG TERMIKA
4 345
1 015
-
-
EC Siekierki
2 068
620
-
-
EC Żerań*/**
1 300
386
-
-
EC Pruszków
164
9
-
-
C Kawęczyn
465
-
-
-
C Wola
349
-
-
-
PGNiG TERMIKA EP
769
183
17
337
Oddział Zofiówka
279
113
-
117
Oddział Moszczenica
121
39
-
-
Oddział Pniówek
72
14
17
123
Oddział Suszec lokalizacja Suszec
38
11
-
97
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa
3
3
-
-
Oddział Wodzisław lokalizacja Wodzisław Śląski
55
2
-
-
Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom
3
-
-
-
Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz
87
-
-
-
Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska
4
-
-
-
Oddział Żory lokalizacja Żory
87
-
-
-
Oddział Żory lokalizacja Czerwionka-Leszczyny
15
-
-
-
Biuro Dystrybucji
3
-
-
-
* W EC Żerań trwałe odstawienie 2 kotłów wodnych WP120 (11,12) do likwidacji w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych.
** Kotły gazowe K15, K16, K17 w EC Żerań inwestycja niezakończona.