SZANSE

GRI 102-15
 

Klimat i regulacje prawne:

 • Dekarbonizacja: daje PGNiG SA szansę na zwiększenie liczby klientów i sprzedaży gazu ziemnego, który jako paliwo przejściowe, w okresie transformacji energetyki zastąpi węgiel. Ponadto zwiększa możliwości rozwoju programu wodorowego.
 • „Europejski Zielony Ład” ogłoszony przez Komisję Europejską: stymuluje rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). PGNiG postrzega nowy segment działalności (OZE) jako stabilizator wyników finansowych. Odnawialne źródła energii nie wykazują wrażliwości na wahania cen węglowodorów, pod których silnym wpływem znajdują się takie segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, jak Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie.
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe) czy nowe regulacje dotyczące wsparcia dla kogeneracji: są podstawą rozwoju obszaru energetyki i ciepłownictwa w Grupie PGNiG bazującego na gazie, paliwach alternatywnych i OZE.

Rynek:

 • Rozwój infrastruktury gazowej: szansa na zwiększenie liczby klientów i wolumenu sprzedaży gazu ziemnego.
 • Poszukiwanie przez inne kraje alternatywy dla gazu z kierunku wschodniego: PGNiG może być dostawcą gazu dla państw z naszego regionu, np. Ukrainy, Litwy (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji małej skali); jest to szansa na bycie regionalnym liderem rynku gazu.
 • Unormowanie stosunków z Gazpromem: uzyskanie gazu po cenach rynkowych bez strat dla PGNiG.
 • Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu: bezpieczeństwo pozyskiwania gazu i optymalne ekonomicznie warunki działania całej Grupy.
 • Posiadanie własnej bazy wydobywczej w Polsce i poza nią: zapewnienie stabilizacji i zwiększenie przewidywalności kosztu paliwa.
 • Posiadanie własnej bazy magazynowej: bezpieczeństwo dostaw gazu.

Technologie:

 • Cyfrowe złoże w ramach Industry 4.0.: zwiększenie efektywności poszukiwań i lepsze sczerpanie złóż, co przekłada się na lepszą efektywność ekonomiczną całej działalności Grupy PGNiG.
 • Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności B+R+I, a szczególnie kompleksowych programów dot. biometanu i wodoru.
 • Nowe kompetencje i modele biznesowe opierające się na działalności B+R+I.