NOTOWANIA AKCJI PGNiG NA GPW

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2019 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index (WIG-ESG od 3 września 2019 r.), WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA i indeksu makrosektorowego WIG.MS-PET.

W 2019 r. roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidendy wyniosła -38%. W tym samym okresie indeks branżowy WIG-Paliwa oraz indeks WIG20, skupiający największe i najbardziej płynne spółki notowane na warszawskim parkiecie, przyniosły inwestorom stopy zwrotu na poziomie odpowiednio -18% oraz -7%. Notowania PGNiG odchylały się od -28% (kurs minimalny na zamknięciu: 4,03 zł w dniu 11 grudnia 2019 r.) do +37% (kurs maksymalny na zamknięciu: 7,66 zł w dniu 5 lutego 2019 r.) względem ceny uśrednionej z zamknięcia w całym 2019 r. (5,59 zł). Z kolei indeks WIG20 był notowany w przedziale od -9% (kurs minimalny: 2047,34 pkt w dniu 11 grudnia 2019 r.) do +7% (kurs maksymalny: 2414,41 pkt w dniu 6 lutego 2019 r.) względem średniej wartości w 2019 r.

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG Paliwa:

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
* relatywnie do ceny akcji PGNiG.