Na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld zł. 

Struktura akcjonariatu na koniec 2019 r.

Akcjonariusze
Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2018 r.
Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2018 r.
Zmiany w 2019 r.
Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2019 r.
Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2019 r.
Skarb Państwa
4 153 706 157
71,88%
-
4 153 706 157
71,88%
Pozostali, w tym:
1 624 608 700
28,12%
-
1 624 608 700
28,12%
- OFE*
569 056 636
9,85%
43 121 901
612 178 537
10,59%
Razem
5 778 314 857
100,00%
-
5 778 314 857
100,00%
* dane na podstawie zestawień rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 30 grudnia 2019 r.

Porównanie struktury akcjonariatu [%]:
 

 

Udział polskich inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie PGNiG na koniec 2019 r.[%]:

Najwięksi inwestorzy w Europie (poza Polską) w strukturze akcjonariatu PGNiG [%]

Geograficzna struktura 20 największych inwestorów instytucjonalnych*

Źródło: Opracowanie własne oraz na podstawie zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 30 grudnia 2019 r.
* [%] procentowy udział w strukturze akcjonariatu PGNiG.