RATINGI

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową danego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.


PGNiG SA otrzymało oceny ratingowe od następujących agencji:

Agencja ratingowa*
Rating
Perspektywa
Data ostatniej aktualizacji
Fitch Ratings
BBB
stabilna
12.12.2019
Moody’s Investors Service
Baa2
stabilna
26.06.2019

Poprzedni rating Fitch Ratings:

„BBB”, perspektywa „stabilna” z 20.04.2017

Poprzedni rating Moody’s Investors Service:

„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 16.05.2017
„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 12.02.2016
„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 30.09.2014
„Baa2”, perspektywa „negatywna” z 20.11.2012
„Baa1”, perspektywa „negatywna”
„Baa1”, perspektywa „stabilna”

 

* Rating Spółki „BBB” z perspektywą „stabilną” w związku z wypowiedzeniem umowy ratingowej przez PGNiG w dniu 29 stycznia 2016 r. został wycofany przez Standard & Poor’s.