WSPółPRACA ZE ZWIąZKAMI ZAWODOWYMI

GRI 102-41
 

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy (GRI 102-41)
Jednostki organizacyjne
2019
2018
PGNiG
97%
98%
Grupa PGNiG
95%
96%

 

W PGNiG układ zbiorowy dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Polsce (100%). ZUZP nie obejmuje pracowników zagranicznych zatrudnionych zgodnie z prawem lokalnym.

W 2019 r. w PGNiG nie było zwolnień grupowych ani nie odnotowano sporów zbiorowych.
Współpraca ze związkami zawodowymi

W Grupie PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. PGNiG szczególnie dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.