WPROWADZENIE


 
Pracownicy tworzący Grupę Kapitałową PGNiG są nieocenioną wartością, dzięki której możliwa jest realizacja przyjętej Strategii. Prawidłowe wykorzystanie kompetencji, umiejętności pracowników pozwala organizacji dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy PGNiG jest gwarancją realizacji wyznaczonych planów strategicznych oraz osiągania ambitnych celów pozwalających budować stabilną pozycję lidera na rynku. Jednocześnie silna i rozpoznawalna marka umożliwia pozyskiwanie specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki zespołowej pracy wykorzystają swój potencjał i przyczynią się do jej rozwoju.
Grupa PGNiG dokłada wszelkich starań, aby relacje zawodowe ze współpracownikami były oparte na poczuciu wspólnego zaufania i transparentnych zasadach postępowania. Te działania mają za zadanie budowanie wzajemnej i uczciwej relacji pracownik–pracodawca, co w konsekwencji prowadzi do eliminacji konfliktów i przyczynia się do budowania efektywnej organizacji. Powyższe założenia zostały odwzorowane w Strategii CSR, której zapisy mówią o budowaniu kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój organizacji. Przyjęty styl zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie PGNiG ma również istotny wymiar poczucia możliwości kształtowania środowiska, wpływania na kulturę organizacyjną oraz pozwala na realizację własnych inicjatyw pracy przez samych pracowników.

Kultura organizacyjna opiera się na przepływie informacji i wymianie wiedzy pomiędzy pracownikami, co umożliwia budowanie nowoczesnej organizacji. Pracownicy są informowani o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych w ramach Grupy PGNiG. Najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji z szerokim gronem pracowników jest Pismo Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG „Głos Grupy”. Na łamach publikacji pracownicy dowiadują się o inwestycjach i projektach realizowanych przez całą Grupę. Jednocześnie pismo ma również wymiar integrujący pracowników poprzez publikowanie informacji o wzajemnych pasjach i zainteresowaniach współpracowników. Natomiast codzienna komunikacja odbywa się za pośrednictwem intranetów poszczególnych Spółek, w którym na bieżąco publikowane są aktualności i komunikaty wewnętrzne.

Istotnym zagadaniem wpływającym na jakość pracy jest zaangażowanie pracowników i możliwość samorealizacji podczas udziału w ciekawych i innowacyjnych projektach. Grupa PGNiG swoją przewagę konkurencyjną buduje na aktywnej postawie i lojalności pracowników, w związku z czym dokłada starań, aby tworzyć przyjazne miejsce pracy adekwatne do oczekiwań pracujących w nim ludzi. Dbanie o dobrą atmosferę w pracy sprawia, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają poczucie, że w pełni mogą realizować potencjał zawodowy. Należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez spełnienia wzajemnych obowiązków wynikających z przyjętych zasad współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Kluczowym zagadnieniem wpływającym na prawidłowe relacje wewnątrz organizacji są kwestie wynagradzania i motywowania zespołu.