BEZPOśREDNIA EMISJA GAZóW CIEPLARNIANYCH

GRI 305-1
 

W Grupie PGNiG bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych przeliczona na ekwiwalent CO₂ generowana jest:

  • z procesów energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego, oleju napędowego, gazu płynnego, benzyny) prowadzonych w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej w kotłach, piecach gazowych, agregatach prądotwórczych, podgrzewaczach liniowych, wytwornicach pary, regeneratorach glikolu, silnikach gazowych,  kompresorach gazu, pompach p.poż.; 
  • z procesów technologicznych takich  jak spalanie gazu ziemnego (zrzutowego) na flarach, dopalanie gazów kwaśnych, magazynowanie (ropy naftowej, metanolu, LPG), przeładunek (ropy naftowej, metanolu, LPG), nieszczelności, upusty z instalacji;
  • z procesów pomocniczych takich jak spawanie, malowanie, spalanie paliw w nagrzewnicach, myjkach ciśnieniowych, mobilnych maszynach roboczych oraz środkach transportu.

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w podziale na segmenty działalności Grupy PGNiG (w tys. Mt eCO₂*)
 
2019
2018
Upstream
(poszukiwanie i wydobycie)
689,3
701,9
Downstream
(dystrybucja, magazynowanie i obrót)
107,2
101,5
Wytwarzanie
6 377,8
6 342,5
Pozostałe
2,5
3,0
Razem (Grupa PGNiG)
7 176,7
7 148,8

* Ekwiwalent eCO₂ liczony wg wartości GWP (Global Warming Potential Value) w 100-letnim horyzoncie czasowym (AR5) zgodne z wyt. IPCC (www.ippc.ch)  

W perspektywie krótkoterminowej zauważalna jest stabilizacja całkowitej bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych mimo stałego dynamicznego rozwoju całej Grupy PGNiG. 

 

Bezpośrednia emisja CO₂ z instalacji Grup PGNiG uczestniczących w EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2018–2019
Nazwa instalacji EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla
numer KPRU
2019
2018
Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/(Brakuje) [tys. Mg]
Przydział emisji [tys. Mg]
Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/Brakuje [tys. Mg]
KPMG Mogilno
PL-0898-08
3,5
13,1
-9,5
4,3
10,4
-6,1
Odolanów
PL-0950-08
12,6
26,7
-14,1
15,3
30,6
-15,3
KRNiGZ Lubiatów OC
PL-1070-13
40
56,3
-16,2
40,8
61,8
-21
PMG Wierzchowice
PL-1072-13
0
83
-83
0
54,7
-54,7
KPMG Kosakowo
PL-1076-13
0
3,6
-3,6
0
4,3
-4,3
KRNiGZ Dębno OC
PL-0563-05
24,8
32,3
-7,5
25,3
32,6
-7,3
EC Pruszków 
PL-0026-05
26,5
120,8
-94,3
32,4
127,7
-95,3
EC Siekierki
PL-0027-05
778,6
2 961,1
-2182,5
959,5
3127,6
-2168,1
EC Żerań
PL-0028-05
571,7
2171,6
-1599,9
703,5
2224,9
-1521,5
EC Kawęczyn
PL-0124-05
25,8
79,7
-53,9
31,4
94
-62,6
Ciepłownia Wola
PL-0125-05
2
0,9
1,1
2,4
4,4
-2
CM Racibórz
PL-0297-05
10,7
42,4
-31,7
13,1
47,4
-34,4
CM Wodzisław Śląski
PL-0298-05
6,7
31,3
-24,5
8,5
34
-25,4
CM Żory
PL-0299-05
8,7
31
-22,3
10,5
35,2
-24,6
PTEP SA EC „Moszczenica”
PL-0083-05
33,5
42,1
-8,7
41,5
66,5
-25
PTEP SA EC „Zofiówka”
PL-0084-05
135,5
478
-342,5
176,4
216
-39,6
PTEP SA EC „Pniówek”
PL-0085-05
22,9
74,5
-51,7
26,7
80
-53,4
PTEP SA EC „Suszec”
PL-0086-05
10
28,9
-18,9
11,2
35
-23,8
Razem
 
1713,3
6277,3
-4563,9
2102,7
6287,1
-4184,4

W systemie EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla funkcjonuje obecnie 18 instalacji Grupy PGNiG. W 2019 r. wielkość emisji dwutlenku węgla wyniosła 6 277 263 Mg i uległa nieznacznemu spadkowi w stosunku do lat ubiegłych. Z uwagi na tendencje do rokrocznego zmniejszania wysokości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2 istnieje konieczność ich dodatkowego zakupu.