WYKORZYSTYWANE MATERIAłY I SUROWCE

GRI 301-1
 

 

Zużycie surowców i paliw w Grupie PGNiG w latach 2018–2019
Zużycie surowców i paliw ogółem
2019
2018
[mln m3]
[mln Mg]
[mln m3]
[mln Mg]
Gaz ziemny,
397,2
 
401,4
 
 w tym PGNiG
295,5
 
292,1
 
Węgiel kamienny
 
2,9
 
2,6
Węgiel brunatny
 
-
 
-

 

Surowce nieodnawialne są podstawowym źródłem przy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w Grupie PGNiG. Węgiel kamienny jest używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrociepłowniach Grupy PGNiG TERMIKA, podczas gdy gaz ziemny zużywany jest w pozostałych spółkach do ogrzewania budynków, produkcji ciepła, energii (w tym także do produkcji energii elektrycznej w procesie ko- i trigeneracji) oraz procesów technologicznych takich jak zasilanie pogrzewaczy ropy naftowej w procesie odsiarczania i odsalania, a także zasilania kotłów, silników tłoczni gazu, turbin gazowych oraz dopalania gazów odpadowych.

W 2019 r. w PGNiG odnotowano nieznaczny wzrost zużycia gazu, co jest spowodowane spalaniem (flarowaniem) podczas udostępniania złóż gazu ziemnego do eksploatacji. Ilości gazu spalanego na flarach są zależne od liczby i długości prowadzonych testów na nowych odwiertach badawczych i oddawanych do eksploatacji.