PERSPEKTYWY SEGMENTU

 

Polska

Prognozowane wydobycie w Polsce w 2020 r. to 3,9 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem – 0,7 mln ton.

W 2020 r. na obszarze działalności Oddziału Wydobywczego w Sanoku planowane są prace związane m.in. z:

  • zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów: Sędziszów (-38K, -39K – zakończenie procesu inwestycyjnego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie obiektu do Oddziału w Sanoku), Gilowice-3K, -4H, Przemyśl (-49, -287, -289K, -290K, -), Kramarzówka -3H, Przeworsk (-26, -27K, -28, -29), Kraczkowa-3, Jastrzębiec-2, -3, Palikówka (-10K, -13K), Mirocin -65, -66, -67, -68, -69, Królewska Góra -1, -2K.

Natomiast w Oddziale Zielona Góra planowane są prace związane m.in. z:

  • rozbudową kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – KRNiGZ Dębno i KRNiGZ Lubiatów;
  • zagospodarowaniem złóż: Różańsk, Babimost i Zbąszyń, Rokietnica, Kamień Mały;
  • zagospodarowaniem odwiertów: Grotów (-4, -10, -12), Sierkaów-2H, Borowo-5, Granówko-1, Szczepowice-1, Turkowo-2.

Na obszarze działalności Oddziałów Wydobywczych PGNiG będą realizowane także inne projekty inwestycyjne mające głównie na celu utrzymanie lub zwiększenie wydobycia węglowodorów – należą do nich m.in. prace z zakresu zabudowy sprężarek gazu czy modernizacji układu rurociągów i gazociągów przesyłowych.

Zagranica

Norwegia

PGNiG UN monitoruje i analizuje potencjalne projekty upstreamowe na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w celu pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących Spółkę (Farm In) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi Spółkę (Farm Down).

PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowanie złóż Skogul, Ærfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear. Uruchomienie wydobycia węglowodorów z koncesji Skogul i Ærfugl planowane jest w 2020 r.

Pakistan

Na 2020 r., w ramach prac rozpoznawczo-eksploatacyjnych, zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rizq-3 oraz wykonanie otworu eksploatacyjnego Rehman-7. Równolegle do prac wiertniczych Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji. Na 2020 r. przewidziano do podłączenia odwierty Rehman-6, Rehman-7 i Rizq-3. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych Oddział w Pakistanie planuje ukończenie zaawansowanego processingu zdjęć sejsmicznych 3D na obszarze potencjalnego złoża W1 oraz zdjęcia sejsmicznego 2D na obszarze potencjalnego złoża W2.

Pozostałe kierunki

W obszarze usług sejsmicznych planowane prace na 2020 r. obejmują m.in. akwizycje danych sejsmicznych 3D w kraju (głównie dla PGNiG SA) i za granicą, w tym w Niemczech, Holandii, Bułgarii, Chorwacji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz zdjęć 2D w Mozambiku.

Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL na lata 2020-2021 jest dostępna tutaj.