Segment Poszukiwania i Wydobycia obejmuje cały proces poszukiwania oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż, poczynając od przeprowadzenia analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, a kończąc na zagospodarowaniu i eksploatacji złóż.

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale