Podsumowanie 2019

Bezpieczeństwo energetyczne

Dywersyfikacja importu

Kontrakt Jamalski

Obrót detaliczny

Dystrybucja

Poszukiwanie i Wydobycie

Wytwarzanie

Zielony Zwrot

jerzy
kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG

  • PODSUMOWANIE ROKU

  • 5,5 mld zł

    EBITDA
  • 7 największa

    spółka na gpw
  • 42 mld zł

    PRZYCHÓD

MODEL BIZNESOWY

POLSKA

PAKISTAN

NORWEGIA

Sprzedaż gazu i ropy naftowej
bezpośrednio ze złóż

Poszukiwanie i wydobycie
Przekazanie do sprzedaży
w segmencie obrót i magazynowanie

Obrót i magazynowanie

Import

Obrót
na towarowej
giełdzie energii

Obrót
na europejskiech
giełdach energii

Magazynowanie

Eksport

Sprzedaż
do klientów
Hurtowych
(przez pgnig i pst)

Detalicznych
(przez pgnig i pst)

Dystrybucja
usługa dystrybucyjna poza gk pgnig

Centrum korporacjne
I pozostała działalność

Wytwarzanie
Sprzedaż i dystrybucja ciepła

Usługa
dystrybucji

Usługa
elektryczna

Badania, rozwój i innowacje

CYFROWE ZŁOŻE

PGNIG JAKO JEDNA Z PIERWSZYCH FIRM WDRAŻA I WYKORZYSTUJE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZŁOŻEM