KALENDARIUM

KALENDARZ WYDARZEŃ 2019

i kwartał

ii kwartał

i kwartał

 • 1

  18.01.2019

  Otrzymanie przez PGNiG UN od norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii trzech nowych koncesji w ramach corocznej rundy licencyjnej APA 2018

 • 2

  25.01.2019

  Decyzja Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki o obniżeniu o 5% cen i stawek opłat sieciowych w Taryfie Dystrybucyjnej PSG

 • 3

  25.01.2019

  Decyzja Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki o podwyższeniu o 2,5% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

 • 4

  11.03.2019

  Wpłynięcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK przeciwko PGNiG TERMIKA i PGNiG

 • 5

  13 - 18.03.2019

  Zrealizowanie przez Grupę LOTOS i PGNiG pierwszych komercyjnych bunkrowań statków morskich gazem LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji

ii kwartał

 • 6

  3.04.2019

  Uruchomienie bloku energetycznego zasilanego metanem z pokładów węgla w Gilowicach

 • 7

  20.05.2019

  Rozpoczęcie przez Oddział PGNiG w Pakistanie wiercenia odwiertu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman

 • 8

  23.05.2019

  Złożenie przez Spółki Grupy Azoty oświadczenia o przedłużeniu do 30 września 2022 r. obowiązywania kontraktów na dostawy gazu ziemnego

 • 9

  7.06.2019

  Zawarcie przez PGNiG UN umowy zakupu udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge AS

 • 10

  12.06.2019

  Zawarcie przez PGNiG aneksu do umowy długoterminowej z Venture Global Plaquemines LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, LLC

 • 11

  24.06.2019

  Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego przez PGNiG

 • 12

  26.06.2019

  Podwyższenie ratingu PGNiG przez Moody’s Investors Service z „Baa3” na „Baa2”

 • 13

  27.06.2019

  Podjęcie decyzji przez ZWZ PGNiG o podziale zysku netto PGNiG za rok obrotowy 2018

iii kwartał

 • 14

  12.07.2019

  Zawarcie przez PGNiG UN umowy zakupu udziałów w koncesjach zawierających złoże Duva od Wellesley Petroleum AS

 • 15

  31.07.2019

  Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2019 – 2021

 • 16

  8.08.2019

  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie roszczeń Abener Energia wobec ECSW

 • 17

  22.08.2019

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

iv kwartał

 • 18

  7.11.2019

  Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG UN dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy

 • 19

  15.11.2019

  Przekazanie do Gazpromu oświadczenia woli zakończenia obowiązywania Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.

 • 20

  12.12.2019

  Podwyższenie ratingu PGNiG przez Fitch Ratings z „BBB-” na „BBB”

 • 21

  13.12.2019

  Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie zamierza wydać wyrok końcowy w sprawie zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego w lutym lub marcu 2020 r.

 • 22

  17.12.2019

  Decyzja Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki o obniżeniu o 2,9% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

iii kwartał

iv kwartał

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale