FLUKTUACJA PRACOWNIKóW

GRI 401-1
 

Fluktuacja pracowników w Grupie PGNiG – nowo zatrudnieni / odejścia (podział ze względu na wiek, płeć i region; stan na koniec 2019 r.) 
Region: Polska
Liczba zatrudnionych pracowników
Liczba zwolnionych pracowników
Wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
 do 24 lat 
62
119
181
16
37
53
 25–34 lat 
265
371
636
113
169
282
 35–44 lat 
198
340
538
109
161
270
 45–55 lat 
115
243
358
68
184
252
 ponad 55 lat
35
137
172
181
440
621
 RAZEM 
675
1 210
1 885
487
991
1 478
 
Region: Europa
Liczba zatrudnionych pracowników
Liczba zwolnionych pracowników
Wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
 do 24 lat 
1
4
5
2
4
6
 25–34 lat
12
23
35
     -   
18
18
 35–44 lat
8
27
35
1
25
26
 45–55 lat 
1
28
29
1
29
30
 ponad 55 lat
             -   
6
6
     -   
9
9
 RAZEM 
22
88
110
4
85
89
 
Region: pozostałe kraje
Liczba zatrudnionych pracowników
Liczba zwolnionych pracowników
Wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
 do 24 lat 
               -   
6
6
               -   
2
2
 25–34 lat 
1
13
14
4
40
44
 35–44 lat 
7
20
27
3
39
42
 45–55 lat 
2
20
22
4
19
23
 ponad 55 lat
1
9
10
3
7
10
 RAZEM 
11
68
79
14
107
121

 

Fluktuacja pracowników w latach 2018–2019 w Grupie PGNiG 
Jednostki organizacyjne
Nowo zatrudnieni w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników
Nowo zatrudnieni w 2018 r. w proc. wszystkich pracowników
Odejścia z pracy w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników
Odejścia z pracy w 2018 r. w proc. wszystkich pracowników
PGNiG
3,99%
3,90%
3,51%
4,41%
Grupa PGNiG
8,34%
8,05%
6,79%
7,29%