URLOPY RODZICIELSKIE

GRI 401-3
 
Za urlop związany z rodzicielstwem uznaje się wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka – np. urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.
Informacje dotyczące urlopów
Jednostki organizacyjne
Liczba pracowników uprawnionych do urlopu związanego z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski)
Liczba pracowników przebywających na urlopie związanym z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski)
2019
2018
2019
2018
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
PGNiG
1 013
3 681
1 004
3 666
65
3
73
3
Grupa PGNiG
1 504
4 271
1 324
4 127
426
122
257   
71
 
Jednostki organizacyjne
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski)
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski) i pozostali zatrudnieni przez 12 miesięcy
2019
2018
2019
2018
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
PGNiG
40
3
30
2
27
2
40
1
Grupa PGNiG
207
118
   121
   66
  185
121
126
54

 

Wskaźnik powrotu do pracy dla pracowników Grupy PGNiG w latach 2018–2019 
Jednostki organizacyjne
Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie dot. rodzicielstwa (w procentach)
2019
2018 
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
PGNiG
62%
100%
63%
41%
67%
42%
Grupa PGNiG
49%
97%
59%
47%
93%
57%

 

Wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez rok dla pracowników PGNiG, którzy powrócili po urlopie dot. rodzicielstwa w 2019 r. 
Jednostki organizacyjne
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy przez pracowników, którzy wrócili po urlopie dot. rodzicielstwa (w procentach)
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
PGNiG
90%
100%
91%