DZIAłALNOść W 2019

GRI 102-10, 103-3
  
 
PGNiG TERMIKA SA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży ciepła, energii elektrycznej, świadczeniu usług systemowych oraz obsłudze przyznanych certyfikatów pochodzenia energii. Dysponuje 4,3 GW mocy cieplnej oraz 1 GW mocy elektrycznej i zaspokaja większość potrzeb cieplnych rynku warszawskiego i niemal całe zapotrzebowanie na ciepło przez miejską sieć ciepłowniczą. Spółka jest również wytwórcą i dostawcą ciepła oraz jednocześnie właścicielem źródła i sieci cieplnej o długości ok. 82 km na terenie Pruszkowa, Komorowa i Piastowa. PGNiG TERMIKA to jeden z największych w Polsce wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA EP jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz chłodu, a także wytwarzanie, dystrybucja i obrót ciepłem. PGNiG TERMIKA EP jest centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA w zakresie energetyki przemysłowej oraz eksploatacji metanu wydobywanego przy drążeniu wyrobisk górniczych. Struktura PGNiG TERMIKA EP obejmuje instalacje wytwórcze o łącznej mocy ok. 769 MWt i 183 MWe oraz ok. 310 km sieci ciepłowniczych. Działalność prowadzi na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Racibórz, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzisław-Śląski, Żory oraz Częstochowa, i sprzedaje swoje produkty głównie na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz kopalń.

Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału
Jednostka wytwórcza
Ciepło [MW]
Energia Elektryczna [MW]
Energia Chłodnicza [MW]
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h]
PGNiG TERMIKA
4 345
1 015
-
-
EC Siekierki
2 068
620
-
-
EC Żerań*/**
1 300
386
-
-
EC Pruszków
164
9
-
-
C Kawęczyn
465
-
-
-
C Wola
349
-
-
-
PGNiG TERMIKA EP
769
183
17
337
Oddział Zofiówka
279
113
-
117
Oddział Moszczenica
121
39
-
-
Oddział Pniówek
72
14
17
123
Oddział Suszec lokalizacja Suszec
38
11
-
97
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa
3
3
-
-
Oddział Wodzisław lokalizacja Wodzisław Śląski
55
2
-
-
Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom
3
-
-
-
Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz
87
-
-
-
Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska
4
-
-
-
Oddział Żory lokalizacja Żory
87
-
-
-
Oddział Żory lokalizacja Czerwionka-Leszczyny
15
-
-
-
Biuro Dystrybucji
3
-
-
-
* W EC Żerań trwałe odstawienie 2 kotłów wodnych WP120 (11,12) do likwidacji w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych.
** Kotły gazowe K15, K16, K17 w EC Żerań inwestycja niezakończona.

 

Grupa PGNiG TERMIKA podejmuje działania w kierunku modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, aby sprostać wymaganiom regulacji środowiskowych, podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. (najlepszej dostępnej technologii). W 2019 r. do najważniejszych inwestycji należały: realizacja kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni szczytowej w EC Żerań oraz program inwestycyjny dotyczący modernizacji EC Pruszków. W sierpniu 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji projektu budowy jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki o mocy 75 MW.

W 2019 r. przeprowadzono kolejną aukcję główną rynku mocy, która dotyczyła dostaw na 2024 r. W wyniku trzech aukcji głównych zorganizowanych przez Polskie Sieci Energetyczne w 2018 r. i jednej w 2019 r. PGNiG TERMIKA oraz PGNiG TERMIKA EP zawarły następujące umowy:

 • blok gazowo-parowy EC Żerań 2: 17-letnia umowa na dostawy w latach 2021–2037, moc netto 433,3 MW;
 • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: roczne umowy na dostawy w latach 2021–2024, łączna moc netto 140 MW;
 • blok EC Moszczenica: roczna umowa na dostawy w latach 2021–2022, moc netto 7 MW oraz w 2023 r. 6,4 MW;
 • blok EC Wodzisław-Częstochowa: roczne umowy na dostawy w latach 2021–2023, moc netto 1,2 MW;
 • blok EC Moszczenica-Wodzisław: roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 8 MW;
 • blok CFB w EC Zofiówka: roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 65,1 MW.

Dodatkowo, w 2018 r. EC Stalowa Wola (projekt budowy bloku gazowo-parowego realizowany przez PGNiG TERMIKA oraz Tauron Polska Energia SA) zawarła 7-letnią umowę na dostawy w latach 2021–2027 (moc netto 386 MW).

W 2019 r. PGNiG TERMIKA dostarczała ciepło do dwóch sieci miejskich: w Warszawie będącej własnością Veolia Energia Warszawa SA oraz własnej położonej na terenie Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Wyprodukowana moc cieplna w 2019 r. odpowiadała wymaganiom zawartym w uzgodnieniu rocznym z Veolia Energia Warszawa SA w ramach „Wieloletniej umowy sprzedaży ciepła z obiektów wytwórczych PGNiG TERMIKA SA” z okresem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2028 r. Siecią Veolia Energia Warszawa SA dostarczano również ciepło do własnych odbiorców końcowych zasilanych w ramach zawartej z umowy przesyłowej i rozliczanych wg osobnej grupy taryfowej (OKW) PGNiG TERMIKA.

PGNiG TERMIKA posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesył ciepła. W 2019 r. PGNiG TERMIKA obowiązywała taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA, tj. EC Żerań, EC Siekierki, EC Pruszków, C Wola i C Kawęczyn, oraz przesyłu i dystrybucji ciepła sieciami ciepłowniczymi w rejonie Pruszkowa (zasilana z własnego źródła ciepła EC Pruszków) oraz w rejonach: Annopol, Chełmżyńska, Jana Kazimierza, Marsa Park oraz Marynarska. Taryfy obowiązujące w 2019 r.:

 • od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. skutkująca wzrostem średnich cen stosowanych przez PGNiG TERMIKA o 0,58%.;
 • od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. skutkująca wzrostem średnich cen stosowanych przez PGNiG TERMIKA o 7,29%.

 

PGNiG TERMIKA EP posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesył ciepła, obrót ciepła oraz dystrybucję energii elektrycznej. W 2019 r. obowiązywały m.in.:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA EP;
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych skutkujaca wzrostem średnich cen stosowanych przez PGNiG TERMIKA EP o 3,51% oraz usług dystrybucyjnych skutkujaca wzrostem średnich cen stosowanych przez PGNiG TERMIKA EP o 2,29%; taryfa obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.;
 • od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej PGNiG TERMIKA EP;
 • od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej PGNiG TERMIKA EP; taryfa obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r.

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale