GRI 103-2
 
 
Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Poszukiwanie i wydobycie

Wzrost zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów

Zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%.
Zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41%.
Istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż.
Utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów.

 

 

* Nakłady uwzględniające wydatki na akwizycje złóż węglowodorów.
Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Obrót i magazynowanie

Obrót detaliczny: utrzymanie pozycji rynkowej i maksymalizacja marży

Maksymalizacja marży w obrocie detalicznym przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67–69 TWh rocznie.

Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Obrót i magazynowanie

Magazynowanie: zabezpieczenie dostępu do pojemności magazynowych

Zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania.

Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Obrót i magazynowanie

Obrót hurtowy: zdywersyfikowany i konkurencyjny portfel dostaw gazu ziemnego

Budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po 2022 r.
Zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7%.
 

 

 

Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Dystrybucja

Przyspieszenie gazyfikacji kraju

Budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych.

Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%.

 

 

Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Wytwarzanie

Wzrost wolumenu produkcji energii

Zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%.

 

Segment
Aspiracje
Cele
Realizacje

Centrum korporacyjne

Efektywny model korporacyjny, rozwój B+R+I oraz CSR

Zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł).
Poprawa efektywności operacyjnej Grupy PGNiG.
Wzmocnienie wizerunku Grupy