LIST PRZEWODNICZąCEGO RADY NADZORCZEJ

GRI 102-14
 

Szanowni Państwo,

Rok 2019 był niewątpliwym sprawdzianem dla większości graczy funkcjonujących w branży gas&oil – wszystko za sprawą bardzo trudnych warunków makroekonomicznych, jakie panowały na rynkach towarowych. Nadpodaż na światowym rynku gazu ziemnego spowodowała drastyczny spadek cen surowca, co w naturalny sposób powodowało niższą rentowność działalności wydobywczej. W przypadku ropy naftowej średnioroczny spadek cen nie był już tak istotny, co jednak z perspektywy Grupy Kapitałowej PGNiG również nie było korzystne. Oznaczało bowiem wysoki koszt pozyskania gazu ziemnego z importu z kierunku wschodniego, z uwagi na niezrewidowaną jeszcze wówczas formułę cenową kontraktu z Gazpromem.

Obserwując niezwykle wymagające czynniki makroekonomiczne w 2019 roku, nie mam wątpliwości, że Grupa Kapitałowa PGNiG sprostała zadaniu. Mimo wszystko osiągnęła bardzo satysfakcjonujący wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. na poziomie 5,5 mld zł.

Niekorzystne czynniki rynkowe nie przeszkodziły w dalszej efektywnej realizacji przyjętej na lata 2017-2022 strategii: udało się pozyskać kolejne złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, aby w przyszłości przesyłać gaz z tego kierunku do Polski za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe, podpisano aneks z Venture Global Plaquemines LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, zwiększając poziom dywersyfikacji portfela importowego, istotnie zwiększono zasięg inwestycji w segmencie dystrybucyjnym oraz poczyniono znaczne postępy w realizacji flagowych inwestycji Grupy Kapitałowej PGNiG w branży elektroenergetycznej, tj. budowie kotła gazowo-parowego w EC Żerań oraz ECSW w Stalowej Woli.

Potwierdzeniem dużej aktywności i determinacji Zarządu przy wsparciu wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG jest wysoki poziom wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje – udało się zrealizować CAPEX w wysokości 6,6 mld zł, czyli na poziomie wyższym niż w 2018 r. Rada Nadzorcza PGNiG, jako organ nadzorujący wykonywanie zadań strategicznych, ma przekonanie, że podjęte w minionym roku działania prowadzić będą do umacniania pozycji Grupy Kapitałowej PGNiG w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Członkowie Rady Nadzorczej PGNiG niezmiennie przykładają szczególną uwagę do polityki informacyjnej stosowaną w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. Nie mam wątpliwości, że tylko dzięki zaufaniu, jakim obdarzają nas interesariusze, możemy rozwijać się biznesowo na poziomie każdego z segmentów, dlatego usprawniamy naszą komunikację zarówno z obecnymi akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami, jak i pozostałymi grupami interesariuszy: społecznościami lokalnymi, niezależnymi organizacjami oraz oczywiście – z naszymi Klientami.

Jako emitent dążymy do tego, aby nieustannie usprawniać wewnętrze zasady związane z ładem korporacyjnym. W 2019 r. stosowaliśmy się do zdecydowanej większości zasad uwzględnionych w obecnie obowiązującym dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”. Grupa Kapitałowa PGNiG potwierdza w ten sposób swoją ponadprzeciętną transparentność i pokazuje, że chce być otwarta na swoich interesariuszy – niezależnie od tego, czy wymagają tego zapisy prawa, regulacje, stawiamy na dialog.

Na początku 2020 r. – na skutek wygaśnięcia kadencji – nastąpiły zmiany w składzie Zarządu PGNiG. Przed nowymi zarządzającymi czas wielkich wyzwań oraz ciężkiej, aczkolwiek satysfakcjonującej pracy. Jako Rada Nadzorcza jesteśmy przekonani, że będzie to równie korzystny okres działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. W imieniu pozostałych Członków deklaruję wszelkie wsparcie m.in. przy wdrażaniu zapowiadanej na 2020 r. aktualizacji strategii.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartłomiej Nowak

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale