SEGMENT W LICZBACH

 

Wybrane dane finansowe

** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018

Wolumeny wydobycia gazu ziemnego Grupy PGNiG w podziale na kraje
Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego z segmentu poza Grupę PGNiG w podziale na kraje
Wolumeny wydobycia ropy naftowej w Grupy PGNiG (razem z kondensatem i NGL)
Wolumeny sprzedaży ropy naftowej w Grupy PGNiG (razem z kondensatem i NGL)

 

Dane w postaci tabelarycznej
Wolumeny wydobycia gazu ziemnego GK PGNiG w podziale na kraje
mln m3
2019
2018
2017
2016
2015
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
Polska
3 815
3 815
3 808
3 808
3 839
     3 881   
     3 967   
    gaz wysokometanowy (E)
1 337
1 337
1 296
1 296
1 315
     1 400   
     1 454   
    gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E)
2 478
2 478
2 512
2 512
2 524
2 481
2 513
Zagranica
674
193
738
200
698
576
625
    Norwegia (gaz wysokometanowy (E)
481
-
538
-
548
517
573
    Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E)
193
193
200
200
150
59
52
RAZEM (przeliczony na E)
4 489
4 008
4 546
4 008
4 537
4 458
4 591

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego z segmentu poza GK PGNiG w podziale na kraje
mln m3
2019
2018
2017
2016
2015
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
 PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
Polska
679
679
684
684
676
707
685
    gaz wysokometanowy (E)
25
25
26
26
30
53
52
    gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E)
654
654
658
658
646
645
633
Zagranica
192
192
199
199
149
58
52
    Norwegia (gaz wysokometanowy (E)
-
-
-
-
-
24
1
    Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E)
192
192
199
199
149
58
51
RAZEM (przeliczony na E)
871
871
883
883
825
780
737

Wolumeny wydobycia i sprzedaży ropy naftowej* w GK PGNiG (wraz z frakcjami)

tys. ton
2019
2018
2017
2016
2015
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
Wydobycie ropy naftowej*
1 216
771
1 345
818
1 257
1 318
1 428
    w Polsce
776
771
818
818
787
763
765
    w Norwegii
440
-
527
-
470
555
664

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż ropy naftowej*
1 210
771
1 410
817
1 270
1 347
1 391
    z wydobycia w Polsce
771
771
817
817
791
753
772
    z wydobycia w Norwegii
439
-
593
-
479
593
619
* Razem z kondensatem i NGL.

Wolumeny wydobycia pozostałych produktów
tys. ton
2019
2018
2017
2016
2015
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
Gaz propan-butan
39
39
39
38
37
37
35
LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji
20
20
21
21
22
26
25

 

 

 

 

 

 

 

 

mln m3

 

 

 

 

 

 

 

Hel
3
3
3
3
3
3
3

Wolumeny sprzedaży pozostałych produktów
tys. ton
2019
2018
2017
2016
2015
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
GK PGNiG
Gaz propan-butan
39
39
39
39
37
37
35
LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji
14
14
21
21
17
22
21

 

 

 

 

 

 

 

 

mln m3

 

 

 

 

 

 

 

Hel
3
3
3
3
3
3
3

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale