INWESTYCJE W 2019

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w obszarze magazynowania

W 2019 r. w KPMG Kosakowo kontynuowano budowę klastra B w celu uzyskania dodatkowej pojemności czynnej. Na początku roku dokonano odbioru końcowego oraz do eksploatacji trzy pierwsze komory klastra B o łącznej pojemności czynnej 94 mln m3. Trwa proces ługowania dwóch pozostałych komór klastra B.

Więcej informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych w segmencie Obrotu i Magazynowania w okresie 2017 – 2022 oraz szczegółowy opis inwestycji planowanych i realizowanych w 2020 r. dostępnych jest tutaj.

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale