GRI 302-1, 302-2
 

Zużycie energii w Grupie PGNiG w latach 2018–2019    
Zużycie energii
2019
2018
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
PGNiG
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych
Energii elektrycznej [GWh]
899,8
80,5
909,7
74,6
Ciepła [MJ]
6 579 020 601
6 050 360 850
5 322 251 280
4 842 349 115
Pary [MJ]
321 513 571
321 513 571
289 656 000
285 289 000
Chłodzenia [MJ]
2 712 345
-
2 180 299
-
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców odnawialnych
Energii elektrycznej [GWh]
27,6
-
21,9
-
Ciepła [MJ]
12 139 248
-
10 264 389
-
Pary [MJ]
-
-
-
-
Chłodzenia [MJ]
-
-
-
-
Zakupionej z sieci
Energii elektrycznej [GWh]
7 254,2
7 191,4
8151,7
8096,3

 

W 2019 r. w większości Spółek Grupy PGNiG przeważało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe spółki bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej. W ramach Grupy PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek. Wprowadzane są również instalacje fotowoltaiczne. Norweska spółka PUN pobiera całość zużywanej energii z bezemisyjnych hydroelektrowni. Ponadto w 2019 r. PGNiG Technologie nie używało pary wodnej, ponieważ instalacja do ogrzewania parą wodną została zlikwidowana.

W 2019 r. PGNiG TERMIKA EP podjęła działania ograniczające zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez optymalizację punktu pracy energochłonnych urządzeń oraz ograniczanie do minimum czasu pracy w warunkach odbiegających od standardowych. Jednocześnie zastosowano automatyzację procesów technologicznych utrzymujących odpowiednie parametry technologiczne oraz optymalizujące zużycie energii. Z kolei w ramach programu „PSG w zgodzie z naturą" przygotowano i udostępniono wszystkim pracownikom prezentacje mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ograniczenia zużycia energii. Podobne cele realizowane były w PGNiG w kampanii edukacyjnej „Bądź Eko” skierowanej do jej pracowników.