Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce o nowoczesnej i sprawnie zarządzanej strukturze, obecną w niemal całym łańcuchu wartości w ramach sektora gazowego i skupiającą aktywa z sektorów paliwowego i elektroenergetycznego.

W skład Grupy PGNiG wchodzą spółki o zróżnicowanych profilach, które zajmują poszczególne ogniwa łańcucha dostaw. Spółki Grupy PGNiG współpracują z ponad dwudziestoma tysiącami dostawców.

Zróżnicowana struktura działalności (m.in. położenie geograficzne, różny zakres działalności) wpływa także na zróżnicowany łańcuch dostaw. Grupa PGNiG współpracuje w większości z dostawcami z Polski (93,6% wszystkich dostawców), a także m.in. z krajów Unii Europejskiej (2,0%), z krajów afrykańskich (1,7%), poza tym Kataru, Norwegii, Pakistanu, Rosji, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ramach rynku gazu spółki Grupy PGNiG uczestniczą w całym łańcuchu dostaw od wydobycia poprzez zakup, dystrybucję po sprzedaż zarówno bezpośrednią, jak i za pomocą Towarowej Giełdy Energii. PGNiG poszukuje i wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii i Pakistanie (gdzie surowiec od razu sprzedaje na rynku lokalnym) oraz rozpoczęła w 2019 r. poszukiwania surowca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kupuje gaz z kierunku wschodniego poprzez gazociąg jamalski oraz terminal LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji z Kataru, USA czy Norwegii. W obszarze dystrybucji wykorzystuje infrastrukturę przesyłową należącą do Gaz Systemu oraz używa własnych zasobów spółek Grupy PGNiG, w tym przede wszystkim infrastrukturę PSG wraz z przyłączami do klientów końcowych oraz Gas Trading (dystrybucja gazu płynnego) oraz magazyny gazu (GSP i PGNiG). Sprzedaż gazu odbywa się w Polsce na TGE, bezpośrednio do klientów hurtowych i przez PGNiG OD do klientów indywidualnych oraz na eksport np. na Ukrainę. PSTPGNiG Supply & Trading prowadzi także sprzedaż gazu do klientów końcowych na rynku niemieckim.

PGNiG wydobywa ropę naftową z połączonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, a surowiec sprzedaje bezpośrednio partnerom i współoperatorom na koncesjach.

Grupa PGNiG Termika jest producentem energii elektrycznej i ciepła. Surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii jest gaz ziemny i węgiel kamienny. Ciepło jest sprzedawane do dystrybucji ciepła m.in. Veolia i odbiorców końcowych.

Grupa PGNiG to także usługi wsparcia głównego obszaru działu, czyli m.in. usługi geofizyczne na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi wierceń lądowych, specjalistyczne usługi budowlane, projektowe oraz szeroko pojęte usług serwisowe i finansowe

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale