KOMFORT I WARUNKI PRACY

Poza rozwojem osobistym w postaci szkoleń, warsztatów oraz udziału w zróżnicowanych projektach Grupa PGNiG realnie wpływa na komfort i efektywność pracowników poprzez wprowadzanie rozwiązań ułatwiających pracę.

Tym samym w 2019 r. zostały zrealizowane poniższe inicjatywy i inwestycje:

  • Wprowadzenie systemu TetaME – odejście od pisemnego sposobu wypełniania wniosków urlopowych. Obecnie pracownik wykorzystuje system elektroniczny, który pozwala na składanie wniosków oraz pozyskanie informacji związanych z urlopami.
  • Wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Faktur w Geofizyce Toruń – transparentny przepływ dokumentów i udoskonalona organizacja pracy.
  • Wprowadzenie nowego systemu kontroli dostępu i Rejestracji Czasu Pracy – system zwiększa bezpieczeństwo osób i mienia oraz ułatwia dostęp do pomieszczeń osobom uprawnionym, umożliwia także weryfikację czasu pracy pracowników.
  • Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru – zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Grupy.
  • Standaryzacja wyposażenia i modernizacja obejmująca Biura Obsługi Klienta PGNiG OD w całej Polsce – nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy pracowników obsługi klienta. Zadbanie o nową aranżację wnętrz, która pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę klientów, również niepełnosprawnych i z małymi dziećmi.
  • Wprowadzenie LEX HR w Departamencie Personalnym PGNiG – udzielnie rzetelnych informacji oraz zmniejszenie ryzyka rozbieżności w interpretacji przepisów.
  • Wprowadzenie elektronicznego wniosku o możliwość pracy zdalnej – usprawnienie procesu składania wniosków.
  • Wprowadzenie elektronicznej ankiety zadowolenia z konferencji, w których uczestniczył pracownik – badanie zadowolenia pracowników z działalności podmiotów organizujących konferencje. Możliwość doradzania przyszłym uczestnikom kolejnych edycji.
  • Wymiana sprzętu IT – podniesienie bezpieczeństwa i komfortu pracy.
  • Modernizacja hali produkcyjnej w PGNiG Technologie – poprawa wydajności pracy oraz jakości produkcji.