PRAKTYKI I STAżE

 
 
W ramach swoich struktur Grupa PGNiG realizuje inicjatywy rozwoju kompetencji i zdobywania pierwszego doświadczenia przyszłych pracowników.

Będąc jedną z największych Grup w kraju, organizacja w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia umożliwia skorzystanie wszystkim zainteresowanym z wiedzy i doświadczenia pracowników poprzez udział w programach praktyk i staży. Realizując programy, młodzież ma szansę poznać organizację, specyfikę pracy w branży gazowo-naftowej, a co najważniejsze – wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą w szkole lub na studiach. W minionym roku PGNiG organizowało lub uczestniczyło w następujących programach stażowo-edukacyjnych:

  • GeoTalent – autorski program edukacyjno-stażowy PGNiG, którego działania skierowane są do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej. W jego ramach prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-rozwojowym, takie jak: warsztaty, konkursy dla studentów, Program Mentoringu, Program Ambasadorski, Program Praktyk Letnich. W 2019 roku płatne praktyki w PGNiG odbyło łącznie 41 osób.
  • Energia dla Przyszłości – program stażowy realizowany przez PGNiG w kooperacji z dwiema innymi grupami kapitałowymi (PGE i PKN Orlen) pod patronatem Ministerstwa Energii. Od października 2019 r. dołączyła czwarta firma energetyczna – PSE SA. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów może zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. W czwartej edycji programu uczestniczy 29 stażystów. We wrześniu 2019 r. zakończyła się trzecia edycja, w której uczestniczyło 23 osoby.
  • Złoża Kariery – celem programu jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych, tj. objętych programem GeoTalent) zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej stabilnej spółce. W ramach programu PGNiG oferuje możliwość odbycia praktyk oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery. W 2019 r. w ramach programu przyjęto 10 praktykantów. 

W PGNiG istnieje również możliwość odbycia stażu poza wyżej wymienionymi programami. Łączna liczba uczestników praktyk i staży w 2019 r. wyniosła 187 osób.

Liczba uczestników staży i praktyk w Grupy PGNiG w latach 2018–2019 
Jednostki organizacyjne
Liczba praktyk i staży w 2019 r. 
Liczba praktyk i staży w 2018 r.  
Uczniowie
Studenci
Uczniowie
Studenci
PGNiG  10 177 36 217