8.9.1. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH

 

2019
2018
Badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych  i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  1,91
  1,76
Inne usługi poświadczające, w tym za przegląd sprawozdań finansowych
  0,43
  0,52
Pozostałe usługi
  1,22
  0,30
Razem
  3,56
  2,58

Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej i części spółek zależnych oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGNiG była firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. w 2018 roku).


Umowa została zawarta w dniu 12 kwietnia 2019  roku i obejmuje lata 2019 – 2020.


PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.. świadczyła ponadto usługi przeglądu i inne dozwolone usługi dla spółek z Grupy Kapitałowej.
 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale