8.10. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Data
Spółka
Zdarzenie
9 stycznia 2020 roku
PGNiG S.A.
Rada Nadzorcza powołała z dniem 10 stycznia 2020 roku nowy skład Zarządu PGNiG S.A. na wspólną VI kadencję. Szczegółowe informacje można znaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGNiG.
9 stycznia 2020 roku
PGNiG Upstream Norway AS
W dniu 9 stycznia 2020 roku spełniony został warunek zawieszający umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Duva od Pandion Energy w przedmiocie uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii.
27 lutego 2020 roku
PGNiG S.A.
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem 27 lutego 2020 roku (w efekcie wyboru przez pracowników PGNiG) Pani Magdaleny Zegarskiej w skład wspólnej VI kadencji Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Powrót do góry