8.8. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Data
Spółka
Zdarzenie
4 kwietnia 2019
PGNiG Finance AB i likvidation
Zakończono proces likwidacji spółki PGNiG Finance AB i likvidation, która była w likwidacji od 15 stycznia 2018 roku.
24 maja 2019
GAZOTECH Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne GAZOTECH Sp. z o.o. została wykreślona Krajowego Rejestru Sądowego.
16 września 2019
Sahara Petroleum Technology Llc w likwidacji
Sahara Petroleum Technology Llc w likwidacji z siedzibą w Muscat zakończyła byt prawny.
7 października 2019
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie
Podpisany został Akt zawiązania Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.
KNF wydała zezwolenie na wykonywanie działalności przez Polski Gaz TUW na Życie oraz zatwierdziła jego Statut w dniu 5 listopada 2019 roku. Rejestracja w KRS nastąpiła 22 listopada 2019 roku.

Powrót do góry